Найбільш популярним запитанням наших майбутніх студентів є: «За якою методикою Ви працюєте?» Відповідь на дане запитання проста та коротка: «В нашому центрі ми використовуємо найсучасніші світові розробки в галузі інтерактивного навчання іноземним мовам з використання інформаційно-комунікаційних технологій». Ми не прибічники переваг одного метода іншому. Оскільки єдиного ідеального не існує. Кожен метод унікальний, але має як свої переваги, так і недоліки. Тому, доцільно застосовувати різноманітні методи з врахуванням індивідуальних і вікових особливостей особистості.

 

Працюючи уже не один рік в галузі навчання іноземним мовам, наші фахівці вивчили більшість найбільш популярних світових методик. Однак, на теперішній момент наш центр віддає перевагу одній з найбільш нових методик – інформаційно-комунікативній, з використанням сучасної аудіо- та відеотехніки, комп’ютерів. 

 

За основу навчання ми беремо комунікативну методику, доповнюючи її багатьма іншими, виходячи з потреби того чи іншого студента. Не зважаючи на те, що у кожного студента своя мета у вивченні мови (для особистої мети, для просування по кар”єрі, для подорожей, для виїзду за кордон на ПМП або просто для самореалізації в житті та цікавого проведення часу) зводиться все до одного – це спілкування і розуміння.   Тобто, застосовується індивідуально-особистісний підхід. 

 

Ми категорично проти ідеалізації одного методу, оскільки один метод не в силі охопити все багатство методологічних прийомів і вправ. Чому ж ми, все-таки, за основу викладання беремо комунікативний метод? По-перше – це найбільш популярний метод, за системою якого займаються всі іноземні школи за кордоном, а по-друге, саме він ліг в основу побудови усіх сучасних підручників для іноземців, які ми використовуємо на своїх заняттях. Учні спочатку запам’ятовують цілий ряд слів і виразів, які потім накладають на граматичні структури. Граматики подається в такому обсязі, якого достатньо для повсякденного спілкування. В процесі навчання Ви навчитеся застосовувати свої знання, як в усній, так і письмовій формі мовлення, читати і перекладати тексти будь-якої тематики і складності, сприймати на слух мову носіїв.

 

Всі пояснення відбуваються за допомогою вже вивчених слів і фраз при використанні міміки, жестів, наочних матеріалів (картинок, фото, відеороликів), підручних засобів. Таким чином, навчання перетворюється на захоплюючий процес, який часто переростає в розряд «хобі» та учні повністю занурюються у світ мови, яку вивчають. Вони проявляють величезний інтерес до країни, мова якої вивчається, до її культури, географії, звичаїв, особливостей менталітету.

 

Коли нас запитують: «Як краще вивчати мову: в групі або індивідуально?», то в більшості випадків ми виділяємо групове навчання. Оскільки мова – явище соціальне, то і вивчати її краще в соціумі, тобто серед людей і разом з людьми. Вибираючи індивідуальну форму занять, Ви позбавляєте себе таких захоплюючих і ефективних прийомів навчання, як робота в парах, рольові ігри і драматизація, де студенти обігрують різні ситуації з реального і нереальною життя. Часто програючи, здавалося б, звичайну життєву ситуацію (Ви заблукали в незнайомому місті або Ви хочете з кимось познайомитися, або Ви потрапили до лікаря і т.п.), студенти відкривають у собі акторський талант і перетворюють звичайний навчальний діалог / полілог у цілий спектакль. Головне завдання таких ігор – розвинути усне мовлення. 

 

Допомагають студентам розговоритися також і дискусійні ігри, під час яких вони обговорюють різні теми, які їх хвилюють. Відстоюючи своє ставлення та позицію щодо того чи іншого проблемного питання, обговорюючи популярні фільми, музику, політичні моменти, екологічні проблеми, сімейні суперечки і т.п., студенти забувають про страх помилитися або неправильно висловитися і починають досить грамотно і влучно висловлювати свої думки іноземною мовою.

 

Таким чином, шляхом комбінування різних методик та підходів до навчання, беручи до уваги психологічні особливості учнів, нам вдається досягати максимальних результатів у стислі терміни.