FCE (First Certificate in English) — даний сертифікат англійської мови є найбільш популярним серед іспитів, які пропонуються Кембриджським синдикатом. Він відповідає рівню знання англійської мови вище середнього (Upper Intermediate), що характеризує так званого незалежного користувача мови (Independent User).

Іспит складається з тестування п’яти основних аспектів мовної діяльності: читання, говоріння, письмо, аудіювання та вживання мови. Загалом, на іспит відводиться 5 годин. Приймається він, як правило, за два дні, оскільки розмовна частина здається окремо, на наступний день після читання, письма, аудіювання та вживання мови.

Читання підтверджує вашу здатність працювати з неадаптованими автентичними текстами. На цю частину тесту, що містить 30 питань по трьом різним текстам, відводиться 1 година.

Письмо займає 100 хвилин. Даний тест розділений на дві частини. У першій Вам необхідно написати листа або e-mail, у другій Ви виконуєте одне з п’яти завдань за своїм вибором. Це може бути стаття, твір, розповідь, лист або відзив.

Аудіювання є однією з найскладніших частин іспиту для більшості студентів і займає близько 40 хвилин. Тестований прослуховує 4 тексти і відповідає на контрольні запитання. Тексти можуть бути найрізноманітнішими — від теленовин до міні-діалогів.

Вживання мови перевіряє вашу здатність розуміти і правильно вживати граматичні структури та синонімічні ряди в повсякденній мові. Ця частина також складається з тестів, які можуть змінюватись в залежності від конкретного завдання. Крім звичних 4 варіантів відповіді для заповнення пропусків в реченні (multiple choice), вам можуть бути запропоновані так звані «відкриті» тести (open cloze), де відповідь доведеться вписувати самостійно. У цій частині тесту вам також доведеться підбирати синоніми, антоніми або формувати слова, наприклад прикметник від іменника і т. д. На це завдання відводиться близько 45 хвилин.

Нарешті, говоріння займає 15 хвилин і являє собою коротку бесіду з екзаменатором і складання діалогів з одним з інших кандидатів.

Максимальна кількість балів кожної частини складає 40, а загальна оцінка складається із суми п’яти частин і дає максимальну кількість 200 балів. Щоб отримати сертифікат Cambridge English: First, вам необхідно надати як мінімум 65% правильних відповідей.

В залежності від отриманої кількості балів ставиться оцінка А (вища), В, С, D або Е (нижча). Тим, хто отримав оцінки А, В і С, видається сертифікат на рівні С1, В2 і В1 відповідно згідно. Загальноєвропейським компетенціям володіння іноземною мовою.